TECHNICKÉ PROVEDENÍ
Důležitým aspektem technického provedení digitalizace je použitá technologie. Žijeme v době, kdy vývoj probíhá velmi rychle a dochází tak k častým technologickým obměnám. Výběr technického provedení se tak stává, i z tohoto pohledu, velmi důležitým pro dlouhodobé používání systému, který je pro proces digitalizace zásadní.

Monitorovací procesy měření a regulace jsou našimi systémy SensoField Cloud Solutions realizovány prostřednictvím dostupných portů (RS-232/485, Ethernet) a s využitím existujících protokolů. Připojené moduly SensoCom bezdrátově provádí zasílání dat do databáze v cloudovém úložišti pomoci technologie LPWAN (Low Power Wide Area Network) a prostřednictvím protokolu NB-IOT (Narrow Band Internet Of Things). Systém pasivního monitorování dalších veličin probíhá pomocí různých senzorů napojených na další SensoCom moduly, také pracující bezdrátově a komunikující prostřednictvím technologie NB-IOT. Sortiment senzorů je velmi široký a používají se dle specifických potřeb.

SensoCom__nove-removebg-preview.png


Modul SensoCom
SensoCom je hardwarovým modulem, určený k připojení senzorů, vyhodnocovacích jednotek (HMI, PLC) do systému SensoField Solutions. Modul prostřednictvím technologie 5G a NB-IOT bezpečně zasílá monitorovaná data do cloudového úložiště. Modul se připojuje k dedikovanému napájecímu zdroji.


SENSOCOM DIN _low.png

Modul SensoCom DIN
SensoCom DIN je hardwarovým modulem, určený k připojení senzorů, vyhodnocovacích jednotek (HMI, PLC) do systému SensoField Solutions. Modul prostřednictvím technologie 5G a NB-IOT bezpečně zasílá monitorovaná data do cloudového úložiště. Modul se připojuje k dedikovanému napájecímu zdroji a je výhradně určen k instalaci na DIN lištu.

Cloudové úložiště dat, na kterém dochází k ukládání měřených dat do databáze, má zabezpečený přístup. Server nacházející se v cloudovém úložišti dokáže provádět analytické zpracování dat s cílem zjištění dlouhodobého chování výrobního procesu za účelem jeho optimalizace. Reporty, které jsou pravidelně dodávány v různých intervalech (týdně, měsíčně, …) slouží k operativnímu rozhodování managementu, který ocení nezastupitelný obsah reportu.

Při existenci většího množství naměřených dat lze aplikovat různé procesy umělé inteligence. Tyto dokáží zpracovat velký objem dat, analyzovat je a navrhnout další optimalizační kroky.

Proč k nám?

 • Úspora

  Naše řešení vám přinese významnou úsporu času a financí. Při vzdáleném monitorování se významným způsobem omezí potřeba fyzické návštěvy místa měření. Znalostí měřených veličin zjistíte efektivitu vaši práce a minimalizujete ztráty
 • Profesionalita

  Vše pečlivě promyslíme a navrhneme optimální řešení volbou vhodných senzorů a jejich vhodnout instalaci. Ověříme si vaše potřeby a požadavky, a dále zanalyzujeme i možnost měření dalších veličin, které mohou být při vaši práci směrodatné
 • Důvěra

  Přistupujeme k vám férově pro vaši i naši spokojenost dobré vykonané práce. Vzájemná důvěra je důležitou vlastností při dlouhodobé spolupráci, která je u vzdálenoého monitorování nutností
 • Dlouhodobý servis

  Nasloucháme vám a nabízíme produkt dle vašich cílů a plánů tak, aby jste pod jedním řešením mohli monitorovat veškeré vaše instalace. Konstatní upgrade systému po dobu životnosti je samozřejmostí

Schůzka

Domluvte si schůzku s odborným poradcem právě teď! Kontaktujte nás

Aktuality

Archív

Obory působnosti