ÚVOD DO PROCESU DIGITALIZACE


Urychlení digitalizace společností bude z hlediska blížící se hospodářské krize v druhé polovině roku 2022 velice důležitým aspektem pro jejich přežití. Jedna z oblastí, kde společnosti mohou provést velice prospěšnou digitalizaci je monitorování výrobních procesů a zpracování informací pro další vylepšení, optimalizaci a vytváření úspor během výroby.

Během výroby dochází, je-li již zaveden existující systém řízení a regulace, která ve většině případů je již zavedena, k okamžité optimalizaci procesu, výroby a nebo výrobku, a to s přihlédnutím na aktuální provoz.  Nicméně informace o tomto procesu se následně ztrácejí nebo jsou uchovávány velmi krátkou dobu. Přicházíme tedy o velmi cenná data informující o dlouhodobém chování výrobního procesu. Při uložení těchto informací do databáze a jejich následné analýze lze zjistit informace, které nejsou na první pohled zřejmé. Je možné však zjistit, že existují informace, které nesledujeme, ale které jsou užitečné až zásadní pro maximalizování výnosů a minimalizování ztrát.

Pokud se výrobní proces doplní o další monitorovací měření, které mohou mít přímý dopad na kvalitu, rychlost, energetickou náročnost nebo úspornost procesu, a uloží se tyto veličiny do databáze měření, počet proměnných k datové analýze se tím navyšuje a výsledná data nabírají na větší hodnotě. Výsledkem jsou úspory jak na vstupech (energetické, materiálové, časové), tak výstupech, a zvýšení kvality výsledného produktu.

Proces digitalizace využívá pojmů Průmysl 4.0, Údržba 4.0 či Zemědělství 4.0, které shrnují tento přístup v rámci různých oborů a činností.


Stránka zpět

Pokračování: Technické provedení

Obsah

FreeGreatPicture.com-55791-cloud-computing-elements-and-workplacProč k nám?

 • Úspora

  Naše řešení vám přinese významnou úsporu času a financí. Při vzdáleném monitorování se významným způsobem omezí potřeba fyzické návštěvy místa měření. Znalostí měřených veličin zjistíte efektivitu vaši práce a minimalizujete ztráty
 • Profesionalita

  Vše pečlivě promyslíme a navrhneme optimální řešení volbou vhodných senzorů a jejich vhodnout instalaci. Ověříme si vaše potřeby a požadavky, a dále zanalyzujeme i možnost měření dalších veličin, které mohou být při vaši práci směrodatné
 • Důvěra

  Přistupujeme k vám férově pro vaši i naši spokojenost dobré vykonané práce. Vzájemná důvěra je důležitou vlastností při dlouhodobé spolupráci, která je u vzdálenoého monitorování nutností
 • Dlouhodobý servis

  Nasloucháme vám a nabízíme produkt dle vašich cílů a plánů tak, aby jste pod jedním řešením mohli monitorovat veškeré vaše instalace. Konstatní upgrade systému po dobu životnosti je samozřejmostí

Schůzka

Domluvte si schůzku s odborným poradcem právě teď! Kontaktujte nás

Aktuality

Archív

Obory působnosti