UCS-CLOUD SOLUTIONS


SensWEIGHT


Monitorování mostních vah | mostových vah  | silničních vah

Bližší informace


Web: www.sensweight.eu

SensGEO
Pažení

Monitorování záporového
pažení a pažení výkopu

Bližší informace

SensoWall - preview.jpg

SensGEO
Inklinace

Monitorování náklonu stěn
stavebních jam

Bližší informace


DEMO UKÁZKA MONITOROVÁNÍ

SensSILO


Monitorování silových nádob


Bližší informace

SensoSilo - preview.jpg

DEMO UKÁZKA MONITOROVÁNÍ

SensGREEN


Monitorování
zelených stěn a střech

Bližší informace

SensATMO

Vzdálené monitorování atmosférických veličin

Bližší informace


Proč k nám?

 • Úspora

  Naše řešení vám přinese významnou úsporu času a financí. Při vzdáleném monitorování se významným způsobem omezí potřeba fyzické návštěvy místa měření. Znalostí měřených veličin zjistíte efektivitu vaši práce a minimalizujete ztráty
 • Profesionalita

  Vše pečlivě promyslíme a navrhneme optimální řešení volbou vhodných senzorů a jejich vhodnout instalaci. Ověříme si vaše potřeby a požadavky, a dále zanalyzujeme i možnost měření dalších veličin, které mohou být při vaši práci směrodatné
 • Důvěra

  Přistupujeme k vám férově pro vaši i naši spokojenost dobré vykonané práce. Vzájemná důvěra je důležitou vlastností při dlouhodobé spolupráci, která je u vzdálenoého monitorování nutností
 • Dlouhodobý servis

  Nasloucháme vám a nabízíme produkt dle vašich cílů a plánů tak, aby jste pod jedním řešením mohli monitorovat veškeré vaše instalace. Konstatní upgrade systému po dobu životnosti je samozřejmostí

Schůzka

Domluvte si schůzku s odborným poradcem právě teď! Kontaktujte nás

Aktuality

Archív

Obory působnosti