IMPLEMENTACE PROCESU DIGITALIZACE


Postupy směřující k implementaci

Při rozhodování procesu digitalizace je nutné analyzovat jaké výstupy a hodnoty jsou potřebné k požadovanému výsledku. Ty bývají odlišné dle oboru působnosti. Zásadní je odborně provést analýzu procesů společnosti na jedné straně a na druhé straně analýzu toho, co lze ze získaných dat zjistit. Výsledek je zjištění co nejpřesnějších důvodů směřující k implementaci.

Čím dříve se uvedené analýzy provedou, tím dříve lze provést rozhodnutí a implementaci realizovat. Čas hraje zásadní úlohu neboť s dobou využivání systému se zvyšuje efektivita sběru dat a využití systému se s časem stává více pozorovatelným


DIGITIZE.jpg

Thinking.jpg

Rozhodování

Základními a zásadními otázkami pro rozhodnutí k implementaci digitalizace jsou následující:

Otázky
Chci maximalizovat své úspory?
Chci mít svůj proces pod plnou kontrolou jak na straně vstupů, tak výstupů?
Chci neustále zkvalitňovat své výstupy?
Chci zvýšit lukrativnost a zabezpečení své společnosti?
Chci zajistit spokojenost a bezpečnost svým zaměstnancům?
 

Odpovědi na výše uvedené otázky by měly dát jasnou odpověď na to, zda má implementace digitalizace pro Vás význam. Při bezplatné konzultaci lze ověřit Vaše potřeby a očekávání.

Proč k nám?

 • Úspora

  Naše řešení vám přinese významnou úsporu času a financí. Při vzdáleném monitorování se významným způsobem omezí potřeba fyzické návštěvy místa měření. Znalostí měřených veličin zjistíte efektivitu vaši práce a minimalizujete ztráty
 • Profesionalita

  Vše pečlivě promyslíme a navrhneme optimální řešení volbou vhodných senzorů a jejich vhodnout instalaci. Ověříme si vaše potřeby a požadavky, a dále zanalyzujeme i možnost měření dalších veličin, které mohou být při vaši práci směrodatné
 • Důvěra

  Přistupujeme k vám férově pro vaši i naši spokojenost dobré vykonané práce. Vzájemná důvěra je důležitou vlastností při dlouhodobé spolupráci, která je u vzdálenoého monitorování nutností
 • Dlouhodobý servis

  Nasloucháme vám a nabízíme produkt dle vašich cílů a plánů tak, aby jste pod jedním řešením mohli monitorovat veškeré vaše instalace. Konstatní upgrade systému po dobu životnosti je samozřejmostí

Schůzka

Domluvte si schůzku s odborným poradcem právě teď! Kontaktujte nás

Aktuality

Archív

Obory působnosti