FUNKČNÍ ČÁSTI SYSTÉMU


Monitorování a sběr dat

Při sběru dat implementací senzorů či připojením se na stávající moduly (PLC, HMI apod.) prostřednictvím modulu SensoCom, dochází k monitorování veličin, které jsou následně bezpečně zasílány do cloudového úložiště. Jedná se o prvotní prvek řešení, který má na starost bezpečný sběr dat a jejich bezdrátový přenos do cloudového
úložiště.

Linka - monitorování.jpg

Analýza v cloudovém úložišti

Po příjmu dat do cloudového úložiště, kde jsou data bezpečně ukládána a zálohována, dochází k zpracování dat dle potřeb. Provádějí se různé analýzy, které poskytnou požadované výstupy. V cloudovém úložišti lze také aplikovat umělou inteligenci, která dokáže data dále posunout na prediktivní úroveň. Aplikovat se může základní umělá inteligence nebo hluboké učení (deep learning), ke které je však nutné mít dostatečné množství dat z provedených měření, kdy tato data slouží pro trénování, validaci a testování neuronové sítě.


Analysis.jpg

Výstupy

Výstupů je několik druhů:

Dashboard je nástrojem pro sledování stavu měřených veličin 24 hodin denně. Jedná se o prvotní výstup uložených dat a poskytuje informaci o tom, zda dochází k ukládání dat při současném zobrazení měřených hodnot, ze kterých již lze interpretovat určitá zjištění. Dashboardy jsou prvotním kontaktem uživatele se systémem a jeho grafické rozhraní je intuitivní s možností zachytit instalovaná zařízení na mapě, zobrazovat aktuálně měřené hodnoty, zobrazovat grafy historie měření a jiné.

Alarmy a jejich nastavení umožňují obratem informovat formou e-mailů či SMS
o situaci vyžadující okamžitou reakci. Může se jednat např. o přetížení váhy, překročení maximální teploty, atp.

Reporty jsou určeny pro prvotní analýzu managementu a datových inženýrů při stanovování dalších kroků pro vylepšení procesu, požadavků zjištění dalších měření
a nastavení hodnotících kritérií úspěšnosti provedených kroků pro optimalizaci. Reporty se vyhotovují pravidelně dle potřeb.

O nás square

Proč k nám?

 • Úspora

  Naše řešení vám přinese významnou úsporu času a financí. Při vzdáleném monitorování se významným způsobem omezí potřeba fyzické návštěvy místa měření. Znalostí měřených veličin zjistíte efektivitu vaši práce a minimalizujete ztráty
 • Profesionalita

  Vše pečlivě promyslíme a navrhneme optimální řešení volbou vhodných senzorů a jejich vhodnout instalaci. Ověříme si vaše potřeby a požadavky, a dále zanalyzujeme i možnost měření dalších veličin, které mohou být při vaši práci směrodatné
 • Důvěra

  Přistupujeme k vám férově pro vaši i naši spokojenost dobré vykonané práce. Vzájemná důvěra je důležitou vlastností při dlouhodobé spolupráci, která je u vzdálenoého monitorování nutností
 • Dlouhodobý servis

  Nasloucháme vám a nabízíme produkt dle vašich cílů a plánů tak, aby jste pod jedním řešením mohli monitorovat veškeré vaše instalace. Konstatní upgrade systému po dobu životnosti je samozřejmostí

Schůzka

Domluvte si schůzku s odborným poradcem právě teď! Kontaktujte nás

Aktuality

Archív

Obory působnosti