PŘÍKLAD POSTUPU PROCESU DIGITALIZACE V PRAXI


Apl_Weighbridge 1.JPG

Monitorovací proces měření a regulace

Monitorovací proces měření a regulace, ve kterém se k existujícímu PLC automatům, HMI jednotkám či vyhodnocovacím jednotkám připojí modul SensoCom, který data na jedné straně přijímá a na druhé bezdrátově odesílá do cloudového úložiště, je typickým příkladem vhodnosti implementace systému.

U takového řešení se při prvotní analýze výstupů zjistí, zda bude vhodné měřit a znát korelaci sbíraných dat s dalšími parametry jako například tlak v určitém úseku výroby, vlhkost ve specifickém místě, teplota okolí místa práce, prašnost, hmotnost, síla či jiné. I zde bude používán jeden z měřících modulů SensoCom dle potřebného měřeného parametru.

Připojený modul SensoCom umožní ukládání dat do databáze, která zajistí budoucí náhled na proces s cílem aktuální interpretace pro budoucí vylepšení a úspory. Nástroje pro zpracování dat (korelace mezi datovými signály, statistická analýza dat, matematické metody PCA a ICA) umožní tuto analýzu realizovat.

Pro sledování stavu měřených veličin 24 hodin denně se připraví dashboard. Jedná se o prvotní výstup uložených dat a poskytuje informaci o tom, zda dochází k ukládání dat při současném zobrazení měřených hodnot, ze kterých již lze interpretovat určitá zjištění. Současně se provede nastavení alarmů, které umožňují obratem informovat o situaci vyžadující okamžitou reakci. Může se jednat např. o přetížení váhy, překročení maximální teploty, atp.

Pro prvotní analýzu managementu a datových inženýrů se připraví reporty o chování výrobního systému a jednotlivých částech. Díky těmto reportům lze stanovovat další kroky pro vylepšení procesu, požadavků zjištění dalších měření a nastavení hodnotících kritérií úspěšnosti provedených kroků pro optimalizaci.

Umělou inteligenci lze jako aplikaci základní umělé inteligence nebo přímo hlubokého učení (deep learning) aplikovat pouze při existenci většího množství dat. Tato data slouží pro trénování, validaci a testování neuronové sítě. Nejen z daného důvodu je tedy nutné spustit proces měření a ukládání dat co nejdříve.

SensoWeight_-_modul_3_+_MATRIX-removebg-preview.png

Proč k nám?

 • Úspora

  Naše řešení vám přinese významnou úsporu času a financí. Při vzdáleném monitorování se významným způsobem omezí potřeba fyzické návštěvy místa měření. Znalostí měřených veličin zjistíte efektivitu vaši práce a minimalizujete ztráty
 • Profesionalita

  Vše pečlivě promyslíme a navrhneme optimální řešení volbou vhodných senzorů a jejich vhodnout instalaci. Ověříme si vaše potřeby a požadavky, a dále zanalyzujeme i možnost měření dalších veličin, které mohou být při vaši práci směrodatné
 • Důvěra

  Přistupujeme k vám férově pro vaši i naši spokojenost dobré vykonané práce. Vzájemná důvěra je důležitou vlastností při dlouhodobé spolupráci, která je u vzdálenoého monitorování nutností
 • Dlouhodobý servis

  Nasloucháme vám a nabízíme produkt dle vašich cílů a plánů tak, aby jste pod jedním řešením mohli monitorovat veškeré vaše instalace. Konstatní upgrade systému po dobu životnosti je samozřejmostí

Schůzka

Domluvte si schůzku s odborným poradcem právě teď! Kontaktujte nás

Aktuality

Archív

Obory působnosti