SHRNUTÍHappy Client.jpg

Monitorování s cílem úspory zdrojů má nejdůležitější poučení: čas hraje při procesu podstatnou roli. Průmysl 4.0 a Zemědělství 4.0 jsou v principu založené na kvalitním sběru dat, jejich ukládání a dalšího zpracování. Vzhledem k tomu, že se jedná o silně mezioborový proces, ukazuje se jak důležitá je spolupráce mezi společnostmi. Vztah mezi výrobcem a implementátorem se stává spoluprací, ve které strany mají hlavní cíl: lepší produkt, nižší náklady a kladný finanční výnos. Výsledek této spolupráce a implementace je důležitý nejenom finančně pro obě strany, ale i přínosem pro lidskou společnost, ochranu přírody a zdrojů Země, a nakonec přežití v těžkých dobách.SensoField Cloud Solutions (CZ) - GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ.jpg
Grafické znázornění implementace monitorování SensoField Solutions

Proč k nám?

 • Úspora

  Naše řešení vám přinese významnou úsporu času a financí. Při vzdáleném monitorování se významným způsobem omezí potřeba fyzické návštěvy místa měření. Znalostí měřených veličin zjistíte efektivitu vaši práce a minimalizujete ztráty
 • Profesionalita

  Vše pečlivě promyslíme a navrhneme optimální řešení volbou vhodných senzorů a jejich vhodnout instalaci. Ověříme si vaše potřeby a požadavky, a dále zanalyzujeme i možnost měření dalších veličin, které mohou být při vaši práci směrodatné
 • Důvěra

  Přistupujeme k vám férově pro vaši i naši spokojenost dobré vykonané práce. Vzájemná důvěra je důležitou vlastností při dlouhodobé spolupráci, která je u vzdálenoého monitorování nutností
 • Dlouhodobý servis

  Nasloucháme vám a nabízíme produkt dle vašich cílů a plánů tak, aby jste pod jedním řešením mohli monitorovat veškeré vaše instalace. Konstatní upgrade systému po dobu životnosti je samozřejmostí

Schůzka

Domluvte si schůzku s odborným poradcem právě teď! Kontaktujte nás

Aktuality

Archív

Obory působnosti