TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Monitorovací procesy měření, regulace a diagnostiky jsou systémem SensoWeight realizovány prostřednictvím dostupných portů (RS-232/485, Ethernet) a s využitím existujících protokolů. Připojené moduly SensoCom bezdrátově provádí zasílání dat do databáze v cloudovém úložišti pomoci technologie LPWAN (Low Power Wide Area Network) a prostřednictvím protokolu NB-IOT (Narrow Band Internet Of Things). Systém pasivního monitorování dalších veličin probíhá pomocí různých senzorů napojených na další  SensoCom  moduly, také pracující bezdrátově a komunikující prostřednictvím technologie NB-IOT. Sortiment senzorů je velmi široký a používají se dle specifických potřeb.

SensoCom_transparent.png
SensoCom

SENSOCOM DIN _low.png

SensoCom Din

Cloudové úložiště dat, na kterém dochází k ukládání měřených dat do databáze, má zabezpečený přístup. Server nacházející se v cloudovém úložišti dokáže provádět analytické zpracování dat s cílem zjištění dlouhodobého chování procesu za účelem jeho optimalizace. Reporty, které mohou být pravidelně dodávány v různých intervalech (týdně, měsíčně, …), slouží k operativnímu rozhodování pro management, který ocení jeho nezastupitelný obsah.

Při existenci většího množství naměřených dat lze aplikovat různé procesy umělé inteligence. Tyto dokáží zpracovat velký objem dat, analyzovat je a navrhnout další optimalizační kroky.



SensoWeight - pic.jpg

Grafické znázornění SensoWeight řešení s mostní váhou

Proč k nám?

 • Úspora

  Naše řešení vám přinese významnou úsporu času a financí. Při vzdáleném monitorování se významným způsobem omezí potřeba fyzické návštěvy místa měření. Znalostí měřených veličin zjistíte efektivitu vaši práce a minimalizujete ztráty
 • Profesionalita

  Vše pečlivě promyslíme a navrhneme optimální řešení volbou vhodných senzorů a jejich vhodnout instalaci. Ověříme si vaše potřeby a požadavky, a dále zanalyzujeme i možnost měření dalších veličin, které mohou být při vaši práci směrodatné
 • Důvěra

  Přistupujeme k vám férově pro vaši i naši spokojenost dobré vykonané práce. Vzájemná důvěra je důležitou vlastností při dlouhodobé spolupráci, která je u vzdálenoého monitorování nutností
 • Dlouhodobý servis

  Nasloucháme vám a nabízíme produkt dle vašich cílů a plánů tak, aby jste pod jedním řešením mohli monitorovat veškeré vaše instalace. Konstatní upgrade systému po dobu životnosti je samozřejmostí

Schůzka

Domluvte si schůzku s odborným poradcem právě teď! Kontaktujte nás

Aktuality

Archív

Obory působnosti