HODNOTY ZÍSKANÉ SYSTÉMEM SENSOWEIGHT

Systém SensoWeight poskytuje řadu důležitých informací, které jsou pro diagnostiku váhy důležité. Konkrétně se jedná o následující data, která poskytují velmi cenné informace o stavu váhy.

Linka.jpg

Získané informace (1) Stručný popis
Stav snímačů sil Poskytuje základní diagnostické hodnocení stavu snímačů sil vyhodnocovací jednotkou :
- v pořádku
- přetížení
- mimo provoz 
Stav vyhodnocovací jednotky Poskytuje informace k chybám jednotky:
- nestabilní váha
- přetížená váha
- obecná chyba
Rozložení mrtvé hmotnosti na snímačích sil Poskytuje informace k rozložení hmotnosti konstrukce váhy na jednotlivých snímačích sil.
Posun nuly jednotlivých snímačů sil v čase Poskytuje informace k časovému posunu původní hodnoty nuly každého snímače sil pro zjištění tečení snímačů sil (nebo konstrukce váhy).
Posun nuly váhy v čase Poskytuje informace k časovému posunu původní hodnoty nuly váhy jako celku.
Zjištění nejvíce zatíženého snímače sil  Poskytuje informace o nejvíce namáhané či namáhaných snímačích sil.
Změny v nastavení jednotky Poskytuje informace o posledně provedené kalibraci a její pořadí.
(1) Některé uvedené informace nemusí být u  některých vyhodnocovacích jednotek dostupné.

Proč k nám?

 • Úspora

  Naše řešení vám přinese významnou úsporu času a financí. Při vzdáleném monitorování se významným způsobem omezí potřeba fyzické návštěvy místa měření. Znalostí měřených veličin zjistíte efektivitu vaši práce a minimalizujete ztráty
 • Profesionalita

  Vše pečlivě promyslíme a navrhneme optimální řešení volbou vhodných senzorů a jejich vhodnout instalaci. Ověříme si vaše potřeby a požadavky, a dále zanalyzujeme i možnost měření dalších veličin, které mohou být při vaši práci směrodatné
 • Důvěra

  Přistupujeme k vám férově pro vaši i naši spokojenost dobré vykonané práce. Vzájemná důvěra je důležitou vlastností při dlouhodobé spolupráci, která je u vzdálenoého monitorování nutností
 • Dlouhodobý servis

  Nasloucháme vám a nabízíme produkt dle vašich cílů a plánů tak, aby jste pod jedním řešením mohli monitorovat veškeré vaše instalace. Konstatní upgrade systému po dobu životnosti je samozřejmostí

Schůzka

Domluvte si schůzku s odborným poradcem právě teď! Kontaktujte nás

Aktuality

Archív

Obory působnosti