DALŠÍ VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU SENSOWEIGHT

Kromě výše uvedených nákladových a finančně ocenitelných důvodů jsou výhody používání systému založené i na přidaných hodnotách, které poskytují výhodu proti konkurenci, která řešení nenabízí a taky dalších pozitivních stavech pro veškeré zúčastněné strany. Výhody se týkají i podružných situací, které plynou z časových prostojů, a které mají negativní vliv jak na pracovní aktivity společnosti, ale i osobní život všech zúčastněných stran. Následuje výčet a shrnutí výhod jak pro koncového zákazníka, tak pro Vaši odbornou společnost jako dodavatele vah a servisní společnost.

Výhody pro vahařskou firmu

Výhody pro vahařskou a odbornou společnost:

 • Úspory v nákladech na servise vah.
 • Optimalizace plánování pracovních aktivit a činností.
 • Přidaná hodnota v nabídce váhy, kterou většina konkurence nemá.
 • Aplikace principu Průmysl 4.0 ve Vaší firemní agendě, zvyšující prestiž firmy.
 • Možnost zvýšení příjmů z poskytnutí přidané hodnoty k váze.
Technici.jpg

Counts.jpg

Výhody pro koncového uživatele

 • Zvýšení spokojenosti získáním jistoty, že mostní váha je monitorována odborným a vzdáleným dohledem s přístupem 24/7, a tedy s možností předcházení výpadkům v případě postupně zhoršujících se parametrů váhy, které by jinak zůstaly bez povšimnutí.
 • Získání moderního přístupu zajišťující přidanou hodnotu k váze.
 • Minimalizování či eliminace komplikací v nejméně vhodnou dobu (před očekávaným vyšším vytížením váhy, v době dovolených a svátků apod.) tím, že na horšící se podmínky lze reagovat předem a včas.
 • Finanční úspora, která je způsobována celou řadou komplikací a časových prostojů.

Proč k nám?

 • Úspora

  Naše řešení vám přinese významnou úsporu času a financí. Při vzdáleném monitorování se významným způsobem omezí potřeba fyzické návštěvy místa měření. Znalostí měřených veličin zjistíte efektivitu vaši práce a minimalizujete ztráty
 • Profesionalita

  Vše pečlivě promyslíme a navrhneme optimální řešení volbou vhodných senzorů a jejich vhodnout instalaci. Ověříme si vaše potřeby a požadavky, a dále zanalyzujeme i možnost měření dalších veličin, které mohou být při vaši práci směrodatné
 • Důvěra

  Přistupujeme k vám férově pro vaši i naši spokojenost dobré vykonané práce. Vzájemná důvěra je důležitou vlastností při dlouhodobé spolupráci, která je u vzdálenoého monitorování nutností
 • Dlouhodobý servis

  Nasloucháme vám a nabízíme produkt dle vašich cílů a plánů tak, aby jste pod jedním řešením mohli monitorovat veškeré vaše instalace. Konstatní upgrade systému po dobu životnosti je samozřejmostí

Schůzka

Domluvte si schůzku s odborným poradcem právě teď! Kontaktujte nás

Aktuality

Archív

Obory působnosti